Menu
new

Bao test 1 tuần: 9.700.000 đ

Bảo hành 1 năm: 10.700.000 đ

64GB Red

Bao test 1 tuần: 16.700.000 đ

Bảo hành 1 năm: 17.700.000 đ

64GB Purple (Tím)

Bao test 1 tuần: 22.100.000 đ

Bảo hành 1 năm: 23.100.000 đ

Pro 64GB Gold

new

Bao test 1 tuần: 34.200.000 đ

Bảo hành 1 năm: 35.400.000 đ

128GB Graphite

new

Bao test 1 tuần: 22.200.000 đ

Bảo hành 1 năm: 23.400.000 đ

64GB Black

new

Bao test 1 tuần: 39.100.000 đ

Bảo hành 1 năm: 40.300.000 đ

256GB Facific Blue

new

Bao test 1 tuần: 23.500.000 đ

Bảo hành 1 năm: 24.700.000 đ

128GB Blue

new

Bao test 1 tuần: 40.100.000 đ

Bảo hành 1 năm: 41.300.000 đ

256GB Gold

1 2 3