Menu

11 Pro

Bao test 1 tuần: 22.300.000 đ

Bảo hành 1 năm: 23.300.000 đ

64GB Midnight Green

Bao test 1 tuần: 22.300.000 đ

Bảo hành 1 năm: 23.300.000 đ

64GB Gold

Bao test 1 tuần: 21.700.000 đ

Bảo hành 1 năm: 22.700.000 đ

64GB Space Gray

Bao test 1 tuần: 22.300.000 đ

Bảo hành 1 năm: 23.300.000 đ

64GB Silver

Bao test 1 tuần: 25.400.000 đ

Bảo hành 1 năm: 26.400.000 đ

256GB Midnight Green

Bao test 1 tuần: 25.400.000 đ

Bảo hành 1 năm: 26.400.000 đ

256GB Gold

Bao test 1 tuần: 24.600.000 đ

Bảo hành 1 năm: 25.600.000 đ

256GB Space Gray

Bao test 1 tuần: 25.300.000 đ

Bảo hành 1 năm: 26.300.000 đ

256GB Silver

1 2