Menu

XR

13.300.000vnđ

128GB Yellow (Vàng)

13.300.000vnđ

128GB Blue (Xanh)

13.300.000vnđ

128GB Black (Đen)

13.300.000vnđ

128GB White (Trắng)

14.300.000vnđ

256GB Coral (San hô)

14.300.000vnđ

256GB Yellow (Vàng)

14.300.000vnđ

256GB Blue (Xanh)

1 2 3