Menu

XR

12.300.000vnđ

64GB Red(PRODUCT) (Đỏ)

12.300.000vnđ

64GB Coral (San hô)

12.300.000vnđ

64GB Yellow (Vàng)

12.300.000vnđ

64GB Blue (Xanh)

12.300.000vnđ

64GB Black (Đen)

12.300.000vnđ

64GB White (Trắng)

13.300.000vnđ

128GB Coral (San hô)

1 2 3