Menu

XSMax

Bao test 1 tuần: 16.500.000 đ

Bảo hành 1 năm: 17.500.000 đ

64GB Gold CPO

Bao test 1 tuần: 16.500.000 đ

Bảo hành 1 năm: 17.500.000 đ

64GB Space Gray CPO

Bao test 1 tuần: 16.500.000 đ

Bảo hành 1 năm: 17.500.000 đ

64GB Silver CPO

Bao test 1 tuần: 19.000.000 đ

Bảo hành 1 năm: 20.000.000 đ

512GB Gold CPO

Bao test 1 tuần: 18.400.000 đ

Bảo hành 1 năm: 19.400.000 đ

512GB Silver CPO