Menu

iPhone 11 Pro

Bao test 1 tuần: 20.700.000 đ

Bảo hành 1 năm: 21.700.000 đ

iPhone 11 Pro 64GB Midnight Green TBH

Bao test 1 tuần: 20.700.000 đ

Bảo hành 1 năm: 21.700.000 đ

iPhone 11 Pro 64GB Gold TBH

Bao test 1 tuần: 23.100.000 đ

Bảo hành 1 năm: 24.100.000 đ

iPhone 11 Pro 256GB Midnight Green TBH

Bao test 1 tuần: 22.900.000 đ

Bảo hành 1 năm: 23.900.000 đ

iPhone 11 Pro 256GB Gold

Bao test 1 tuần: 22.900.000 đ

Bảo hành 1 năm: 23.900.000 đ

iPhone 11 Pro 256GB Silver