Menu

iPhone 11 Pro Max

Bao test 1 tuần: 24.000.000 đ

Bảo hành 1 năm: 25.000.000 đ

iPhone 11 Pro Max 64GB Midnight Green TBH

Bao test 1 tuần: 24.000.000 đ

Bảo hành 1 năm: 25.000.000 đ

iPhone 11 Pro Max 64GB Gold TBH

Bao test 1 tuần: 24.200.000 đ

Bảo hành 1 năm: 25.200.000 đ

iPhone 11 Pro Max 64GB Silver TBH

Bao test 1 tuần: 26.800.000 đ

Bảo hành 1 năm: 27 đ

iPhone 11 Pro Max 256GB Midnight Green TBH

Bao test 1 tuần: 27.200.000 đ

Bảo hành 1 năm: 27 đ

iPhone 11 Pro Max 256GB Gold TBH