Menu

Cáp Micro USB

Bao test 1 tuần: 250.000 đ

Bảo hành 1 năm: 250 đ

Micro Siêu Bền 1.2m - LIFETIME WARRANTY - C41UBMCGBKM

Bao test 1 tuần: 100.000 đ

Bảo hành 1 năm: 100 đ

Micro USB bỏ túi 8cm - C21UBMCA

Bao test 1 tuần: 700.000 đ

Bảo hành 1 năm: 700 đ

Micro USB tròn 20cm màu Đen - C12UBMCBBK4

Bao test 1 tuần: 200.000 đ

Bảo hành 1 năm: 200 đ

Cáp rút Micro-USB 80cm màu đen - C31UBRETEBK4

Bao test 1 tuần: 120.000 đ

Bảo hành 1 năm: 120 đ

Micro USB dẹp 1.2m - C21UBMCG

Bao test 1 tuần: 150.000 đ

Bảo hành 1 năm: 150 đ

Micro USB Metallic 1.2m - C13UBMCG

Bao test 1 tuần: 150.000 đ

Bảo hành 1 năm: 150 đ

Micro USB 2m màu đen - C11UBMCKBK4