Menu

Dưới 10.000 mAh

Bao test 1 tuần: 850.000 đ

Bảo hành 1 năm: 850 đ

Energizer 8000mAh - UE8002GY

Bao test 1 tuần: 850.000 đ

Bảo hành 1 năm: 850 đ

Energizer 8000mAh - UE8002CQ

Bao test 1 tuần: 550.000 đ

Bảo hành 1 năm: 550 đ

Energizer 8,000mAh - UE8003

Bao test 1 tuần: 500.000 đ

Bảo hành 1 năm: 500 đ

Energizer 5,000mAh - UE5001

Bao test 1 tuần: 400.000 đ

Bảo hành 1 năm: 400 đ

Energizer 4,000mAh - UE4003