Menu

11 Pro

Bảo hành 1 năm: 21.300.000 đ

64GB Midnight Green

Bảo hành 1 năm: 21.300.000 đ

64GB Gold

Bảo hành 1 năm: 26.200.000 đ

256GB Midnight Green

Bảo hành 1 năm: 26.200.000 đ

256GB Gold