Menu

11 Pro Max

Bảo hành 1 năm: 26.500.000 đ

64GB Midnight Green

Bảo hành 1 năm: 26.500.000 đ

64GB Gold

Bảo hành 1 năm: 26.000.000 đ

64GB Space Gray

Bảo hành 1 năm: 26.500.000 đ

64GB Silver

Bảo hành 1 năm: 30.800.000 đ

256GB Midnight Green

Bảo hành 1 năm: 30.800.000 đ

256GB Gold

Bảo hành 1 năm: 30.200.000 đ

256GB Space Gray

Bảo hành 1 năm: 30.800.000 đ

256GB Silver