logo công ty
Menu

iPad Mini

Bao test 1 tuần: 9.700.000 đ

Bảo hành 12 tháng: 10.600.000 đ

iPad Mini 5 64GB Wi-Fi Gold

Bao test 1 tuần: 9.700.000 đ

Bảo hành 12 tháng: 10.600.000 đ

iPad Mini 5 64GB Wi-Fi Space Gray

Bao test 1 tuần: 9.700.000 đ

Bảo hành 12 tháng: 10.600.000 đ

iPad Mini 5 64GB Wi-Fi Silver

Bao test 1 tuần: 12.700.000 đ

Bảo hành tháng: 13.500.000 đ

iPad Mini 5 64GB 4G Gold

Bao test 1 tuần: 12.700.000 đ

Bảo hành tháng: 13.500.000 đ

iPad Mini 5 64GB 4G Space Gray

Bao test 1 tuần: 12.700.000 đ

Bảo hành tháng: 13.500.000 đ

iPad Mini 5 64GB 4G Silver

Bao test 1 tuần: 12.400.000 đ

Bảo hành tháng: 13.200.000 đ

iPad Mini 5 256GB Wi-Fi Gold

Bao test 1 tuần: 12.400.000 đ

Bảo hành tháng: 13.200.000 đ

iPad Mini 5 256GB Wi-Fi Space Gray

1 2 3 4