Menu

Hồng Kông ZA

new

Bao test 1 tuần: 24.000.000 đ

Bảo hành 1 năm: 25.000.000 đ

64GB Midnight Green

Bao test 1 tuần: 25.800.000 đ

Bảo hành 1 năm: 26.800.000 đ

64GB Midnight Green

Bao test 1 tuần: 18.000.000 đ

Bảo hành 1 năm: 19.000.000 đ

64GB Purple (Tím)

Bao test 1 tuần: 23.700.000 đ

Bảo hành 1 năm: 24.700.000 đ

64GB Gold

Bao test 1 tuần: 26.000.000 đ

Bảo hành 1 năm: 27.000.000 đ

64GB Gold

Bao test 1 tuần: 17.400.000 đ

Bảo hành 1 năm: 18.400.000 đ

64GB Yellow (Vàng)

1 2 3