Menu

11 Pro

Bao test 1 tuần: 24.000.000 đ

Bảo hành 1 năm: 25.000.000 đ

64GB Midnight Green

Bao test 1 tuần: 23.700.000 đ

Bảo hành 1 năm: 24.700.000 đ

64GB Gold

Bao test 1 tuần: 23.500.000 đ

Bảo hành 1 năm: 24.500.000 đ

64GB Silver