Menu

11 Promax

Bao test 1 tuần: 25.800.000 đ

Bảo hành 1 năm: 26.800.000 đ

64GB Midnight Green

Bao test 1 tuần: 26.000.000 đ

Bảo hành 1 năm: 27.000.000 đ

64GB Gold

Bao test 1 tuần: 25.000.000 đ

Bảo hành 1 năm: 26.000.000 đ

64GB Space Gray

Bao test 1 tuần: 25.200.000 đ

Bảo hành 1 năm: 26.200.000 đ

64GB Silver

Bao test 1 tuần: 29.900.000 đ

Bảo hành 1 năm: 30.900.000 đ

256GB Midnight Green

Bao test 1 tuần: 29.900.000 đ

Bảo hành 1 năm: 30.900.000 đ

256GB Gold

Bao test 1 tuần: 29.700.000 đ

Bảo hành 1 năm: 30.700.000 đ

256GB Silver

Bao test 1 tuần: 35.300.000 đ

Bảo hành 1 năm: 36.300.000 đ

512GB Midnight Green

1 2