Menu

Trung Quốc CH/A

new

Bao test 1 tuần: 15.000.000 đ

Bảo hành 1 năm: 16.000.000 đ

64GB Purple (Tím)

new

Bao test 1 tuần: 15.000.000 đ

Bảo hành 1 năm: 16.000.000 đ

64GB Yellow (Vàng)

new

Bao test 1 tuần: 15.000.000 đ

Bảo hành 1 năm: 16.000.000 đ

64GB Green (Xanh)

new

Bao test 1 tuần: 15.000.000 đ

Bảo hành 1 năm: 16.000.000 đ

64GB Black (Đen)

new

Bao test 1 tuần: 15.000.000 đ

Bảo hành 1 năm: 16.000.000 đ

64GB White (Trắng)

Bao test 1 tuần: 16.500.000 đ

Bảo hành 1 năm: 17.500.000 đ

128GB Purple (Tím)

Bao test 1 tuần: 16.600.000 đ

Bảo hành 1 năm: 17.600.000 đ

128GB Green (Xanh)