Menu

Kho Máy Cũ

Bao test 1 tuần: 18.800.000 đ

Bảo hành 1 năm: 20.300.000 đ

13-inh 128GB Space Gray MVFH2

Bao test 1 tuần: 15.000.000 đ

Bảo hành 1 năm: 16.000.000 đ

64GB (PRODUCT)RED™ (Đỏ) cũ

Bao test 1 tuần: 18.000.000 đ

Bảo hành 1 năm: 19.000.000 đ

64GB Midnight Green cũ

Bao test 1 tuần: 21.500.000 đ

iPhone 11 Pro Max 64GB Midnight Green cũ

Bảo hành 1 năm: 178.900.000 đ

Vertu Signature S Navy Alligator

Bao test 1 tuần: 14.000.000 đ

Bảo hành 1 năm: 14 đ

XS 64GB Gold cũ

Bao test 1 tuần: 8.300.000 đ

8 Plus 64gb Red cũ

Bao test 1 tuần: 13.200.000 đ

Bảo hành 1 năm: 14.200.000 đ

64GB Gold cũ

1 2 3 4 5