Menu

iPhone 11

Bao test 1 tuần: 15.000.000 đ

Bảo hành 1 năm: 16.000.000 đ

64GB (PRODUCT)RED™ (Đỏ) cũ

Bao test 1 tuần: 15.100.000 đ

Bảo hành 1 năm: 16.100.000 đ

64GB Purple (Tím) cũ

Bao test 1 tuần: 14.800.000 đ

Bảo hành 1 năm: 15.800.000 đ

64GB Black (Đen) cũ

Bao test 1 tuần: 16.100.000 đ

Bảo hành 1 năm: 17.100.000 đ

128GB Purple (Tím) cũ

Bao test 1 tuần: 15.900.000 đ

Bảo hành 1 năm: 16 đ

128GB Black (Đen) cũ