logo công ty
Menu

iPhone 11

Bảo hành 3 tháng: 10.700.000 đ

64GB (PRODUCT)RED™ (Đỏ) cũ

Bảo hành 3 tháng: 10.700.000 đ

64GB Purple (Tím) cũ

Bảo hành 3 tháng: 10.700.000 đ

64GB Black (Đen) cũ

Bao test 1 tuần: 16.100.000 đ

Bảo hành tháng: 17.100.000 đ

128GB Purple (Tím) cũ

Bao test 1 tuần: 15.900.000 đ

Bảo hành tháng: 16 đ

128GB Black (Đen) cũ