Menu

iPhone 11 Pro

Bao test 1 tuần: 19.000.000 đ

Bảo hành 1 năm: 19 đ

64GB Midnight Green cũ

Bao test 1 tuần: 19.300.000 đ

Bảo hành 1 năm: 19 đ

64GB Gold cũ

Bao test 1 tuần: 20.300.000 đ

Bảo hành 1 năm: 21.300.000 đ

256GB Silver