Menu

iPhone X

10.500.000vnđ

64GB Space Gray cũ

11.000.000vnđ

64GB Silver cũ

12.500.000vnđ

256GB Space Gray cũ

13.000.000vnđ

256GB Silver cũ