Menu

XS Max

14.200.000vnđ

64GB Gold cũ

13.500.000vnđ

64GB Space Gray cũ

13.500.000vnđ

64GB Silver cũ

15.500.000vnđ

256GB Gold cũ

14.500.000vnđ

256GB Space Gray cũ

15.000.000vnđ

256GB Silver cũ

16.500.000vnđ

512GB Gold cũ

16.000.000vnđ

512GB Space Gray cũ

1 2