Menu

iPhone XS Max

Bao test 1 tuần: 13.200.000 đ

Bảo hành 1 năm: 14.200.000 đ

64GB Gold cũ

Bao test 1 tuần: 13.200.000 đ

Bảo hành 1 năm: 14.200.000 đ

64GB Space Gray cũ

Bao test 1 tuần: 13.500.000 đ

Bảo hành 1 năm: 14.500.000 đ

64GB Silver cũ

Bao test 1 tuần: 15.500.000 đ

Bảo hành 1 năm: 16 đ

256GB Gold cũ

Bao test 1 tuần: 13.500.000 đ

Bảo hành 1 năm: 14.500.000 đ

256GB Space Gray cũ

Bao test 1 tuần: 15.000.000 đ

Bảo hành 1 năm: 16.000.000 đ

256GB Silver cũ

Bao test 1 tuần: 16.300.000 đ

Bảo hành 1 năm: 17.300.000 đ

512GB Gold cũ

Bao test 1 tuần: 15.500.000 đ

Bảo hành 1 năm: 16.500.000 đ

512GB Space Gray cũ

1 2