Menu

XS,XR,X

Bao test 1 tuần: 9.300.000 đ

Bảo hành 1 năm: 14 đ

XS 64GB Gold cũ