Menu

Sạc

Bao test 1 tuần: 1.350.000 đ

Bảo hành 1 năm: 1 đ

Sạc Apple USB C 29W

Bảo hành 1 năm: 650.000 đ

Sạc Apple18,20W

Bao test 1 tuần: 1.750.000 đ

Bảo hành 1 năm: 2 đ

Sạc Apple USB C 61W

Bao test 1 tuần: 300.000 đ

Sạc Apple iPhone (5W)

Bao test 1 tuần: 1.800.000 đ

Bảo hành 1 năm: 2 đ

Sạc Apple USB C 87W

Bao test 1 tuần: 400.000 đ

Sạc Apple iPad 10W

Bao test 1 tuần: 2.200.000 đ

Bảo hành 1 năm: 2 đ

Sạc Apple Magsafe 2 45W

Bao test 1 tuần: 400.000 đ

Sạc Apple iPad 12W

1 2