Menu

Bao test 1 tuần: 27.400.000 đ

Bảo hành 1 năm: 28.400.000 đ

512GB Midnight Green

Bao test 1 tuần: 31.600.000 đ

Bảo hành 1 năm: 32.600.000 đ

512GB Midnight Green

Bao test 1 tuần: 17.500.000 đ

Bảo hành 1 năm: 18.500.000 đ

128GB Green (Xanh)

Bao test 1 tuần: 26.200.000 đ

Bảo hành 1 năm: 27.200.000 đ

512GB Silver

Bao test 1 tuần: 31.700.000 đ

Bảo hành 1 năm: 32.700.000 đ

512GB Silver

1 2