logo công ty
Menu

Sạc tường - Wall Chargers

Bao test 1 tuần: 200.000 đ

Bảo hành tháng: 200 đ

Sạc CL 1A 1USB + Cáp Micro - ACA1AUSCMC3

Bao test 1 tuần: 150.000 đ

Bảo hành tháng: 150 đ

Sạc CL 1A 1USB - ACA1AUSC

Bao test 1 tuần: 250.000 đ

Bảo hành tháng: 250 đ

Sạc Hightech 2.4A 2USB - ACA2BUSHBK3

Bao test 1 tuần: 350.000 đ

Bảo hành tháng: 350 đ

Bộ Sạc QUALCOMM 2.0 màu trắng + Kèm cáp MicroUSB - ACW1QEUHMC3

Bao test 1 tuần: 350.000 đ

Bảo hành tháng: 350 đ

Sạc Hightech 2.4A 2USB - ACA2BUSHMC3

Bao test 1 tuần: 400.000 đ

Bảo hành tháng: 400 đ

Sạc Hightech 2.4A 2USB + Kèm cáp USB Type-C 2.0 - ACW2BEUHC23

Bao test 1 tuần: 500.000 đ

Bảo hành tháng: 500 đ

Sạc 2.4A EU kèm cáp Lightning - ACA1BEUHLI3

Bao test 1 tuần: 600.000 đ

Bảo hành tháng: 600 đ

Sạc UL 3.4A 2USB + Cáp Lightning - ACA2CUSULI3

1 2