logo công ty
Menu

Sạc xe hơi - Car Chargers

Bao test 1 tuần: 150.000 đ

Bảo hành tháng: 150 đ

Sạc Ô tô 1A, 1 USB - DCA1AC

Bao test 1 tuần: 250.000 đ

Bảo hành tháng: 250 đ

Sạc Ô Tô 2.4A 2USB - DCA2BH

Bao test 1 tuần: 350.000 đ

Bảo hành tháng: 350 đ

Sạc Ô Tô 2.4A 2USB + Kèm cáp Micro USB - DCA2BHMC3

Bao test 1 tuần: 400.000 đ

Bảo hành tháng: 400 đ

Sạc Ô Tô 2.4A 2USB + Kèm cáp USB Type-C 2.0 - DCA2BHC23

Bao test 1 tuần: 400.000 đ

Bảo hành tháng: 400 đ

Sạc ô tô QuickCharge Qualcomm 2.0 + Kèm cáp Micro USB - DCA1QHMC3

Bao test 1 tuần: 300.000 đ

Bảo hành tháng: 300 đ

Sạc Ô tô UL 3.4A 2 USB - DCA2CUWH3

Bao test 1 tuần: 350.000 đ

Bảo hành tháng: 350 đ

Sạc Ô tô UL 4.8A 2 USB - DCA2DUBK3

Bao test 1 tuần: 350.000 đ

Bảo hành tháng: 350 đ

Sạc Ô tô UL 3.4A 2 USB + 1 Cáp Micro USB - DCA2CUMC3

1 2