logo công ty
Menu

Galaxy Note

new

Bảo hành 12 tháng: 20.500.000 đ

Note 20 Ultra 5G

new

Bảo hành 12 tháng: 18.500.000 đ

Note 20 Ultra 4G Đồng

new

Bảo hành 12 tháng: 18.500.000 đ

Note 20 Ultra 4G Trắng

new

Bảo hành 12 tháng: 18.500.000 đ

Note 20 Ultra 4G Đen

new

Bảo hành 12 tháng: 13.800.000 đ

Note 20 Đồng

new

Bảo hành 12 tháng: 13.800.000 đ

Note 20 Xanh

new

Bảo hành 12 tháng: 13.800.000 đ

Note 20 Xám