logo công ty
Menu

iMac 27-inch

new

Bao test 1 tuần: Liên hệ

Bảo hành tháng: Liên hệ

3.1GHz Core i5 6-Core Turbo Boost up to 4.5GHz 8G Ram 256GB Storage 5K Retina

new

Bao test 1 tuần: Liên hệ

Bảo hành 12 tháng: Liên hệ

3.1GHz Core i5 6-Core Turbo Boost up to 4.5GHz 16G Ram 256GB Storage 5K Retina

new

Bao test 1 tuần: Liên hệ

Bảo hành tháng: Liên hệ

3.3GHz Core i5 6-Core Turbo Boost up to 4.8GHz 8GB Ram 512GB Storage 5K Retina

new

Bao test 1 tuần: Liên hệ

Bảo hành 12 tháng: Liên hệ

3.3GHz Core i5 6-Core Turbo Boost up to 4.8GHz 16GB Ram 512GB Storage 5K Retina

new

Bao test 1 tuần: Liên hệ

Bảo hành tháng: Liên hệ

3.8GHz Core i7 8-Core Turbo Boost up to 5.0GHz 8GB Ram 512GB Storage 5K Retina

new

Bao test 1 tuần: Liên hệ

Bảo hành 12 tháng: Liên hệ

3.8GHz Core i7 8-Core Turbo Boost up to 5.0GHz 16GB Ram 512GB Storage 5K Retina