logo công ty
Menu

Galaxy Z Fold 4

Bảo hành 12 tháng: 30.300.000 đ

Galaxy Z Fold4 256GB Kem Metallic

Bảo hành 12 tháng: 30.300.000 đ

Galaxy Z Fold4 256GB Xanh Titan

Bảo hành 12 tháng: 30.300.000 đ

Galaxy Z Fold4 256GB Đen Phantom

Bảo hành 12 tháng: 31.900.000 đ

Galaxy Z Fold4 512GB Kem Metallic

Bảo hành 12 tháng: 31.900.000 đ

Galaxy Z Fold4 512GB Xanh Titan

Bảo hành 12 tháng: 31.900.000 đ

Galaxy Z Fold4 512GB Đen Phantom

Bảo hành 12 tháng: 32.500.000 đ

Galaxy Z Fold4 1TB Kem Metallic

Bảo hành 12 tháng: 32.500.000 đ

Galaxy Z Fold4 1TB Xanh Titan

1 2