logo công ty
Menu

Galaxy Z Fold 5

new

Bảo hành 12 tháng: 32.900.000 đ

Galaxy Z Fold 5 512GB Ghi Urban

new

Bảo hành 12 tháng: 32.900.000 đ

Galaxy Z Fold 5 512GB Xanh Downtown

new

Bảo hành 12 tháng: 32.900.000 đ

Galaxy Z Fold 5 512GB Xanh Icy

new

Bảo hành 12 tháng: 32.900.000 đ

Galaxy Z Fold 5 512GB Kem Ivory

new

Bảo hành 12 tháng: 32.900.000 đ

Galaxy Z Fold 5 512GB Đen Phantom

new

Bảo hành 12 tháng: 42.900.000 đ

Galaxy Z Fold 5 1TB Ghi Urban

new

Bảo hành 12 tháng: 42.900.000 đ

Galaxy Z Fold 5 1TB Xanh Downtown

Bảo hành 12 tháng: 42.900.000 đ

Galaxy Z Fold 5 1TB Xanh Icy

1 2